Forbedring af badevandskvalitet ved Bellevue - Gentofte Kommune

Forbedring af badevandskvalitet ved Bellevue

For at forbedre badevandskvaliteten, etableres der en ny bassinledning mellem Bellevue og Skovshoved Havn i 2013

Natur og Miljø har givet Nordvand tilladelse til ændring af udledningerne af opblandet regn- og spildevand til Øresund på strækningen mellem Bellevue og Skovshoved. Tilladelsen indebærer, at Nordvand kan øge bassinkapaciteten, så hyppigheden af de kystnære udledninger af opblandet regn- og spildevand til Øresund bliver stærkt reduceret.

 

Projektet forventes gennemført i 2013 og er en del af Spildevandsplan 2011-2014. Når projektet er gennemført forventes badevandskvaliteten ved Bellevue at kunne leve op til målsætningen om ”udmærket kvalitet”.

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,