Gentofte tillader Skype-møder - Gentofte Kommune

Gentofte tillader Skype-møder

Gentofte Kommune tillader, som den første kommune, Kommunalbestyrelsesmedlemmerne at være med til udvalgsmøder på Skype, hvis de har lovligt forfald og derfor ikke kan møde op fysisk.

Gentofte Kommune tillader nu, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen kan deltage i udvalgsmøderne via Skype.

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget at gennemføre en forsøgsordning med Skype-deltagelse i de stående udvalg og møderne i Økonomiudvalget resten af 2012 for de medlemmer, der lovligt har meldt afbud til de pågældende møder.

 

"Det er en styrkelse af den demokratiske proces, at medlemmerne nu kan deltage i møderne, selvom de ikke kan være fysisk tilstede. Vi åbner op for det, fordi det er bedre at være med på Skype end slet ikke at deltage", siger Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft.

 

Så vidt vides, er Gentofte Kommune den første, der tillader deltagelse i udvalgsmøderne uden at være fysisk tilstede.

 

Borgmester Hans Toft pointerer, at ordningen betyder, at flere medlemmer får mulighed for at deltage i den politiske debat, så flest mulige politiske synspunkter er repræsenteret.

 

Ordningen evalueres 

 

Forsøgsordningen kører året ud og derefter evalueres politikernes erfaringer med, at nogle medlemmer har deltaget på møder via Skype.

 

"Vi skal vurdere, hvad Skype-brugen betyder for den politiske dialog og debat. Vi er naturligvis alle enige om, at det stadig er bedst at være fysisk til stedet på møderne, men det er givtigt, at man kan være med til møderne, selvom man sidder et andet sted geografisk", siger Hans Toft.

 

Lovlige grunde til et afbud til møderne i fagudvalgene og Økonomiudvalget er sygdom og varetagelsen af politikernes civile jobs.