Ny børnevision - Gentofte Kommune

Ny børnevision: ”Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden”

Med visionen ”Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden” vil Gentofte Kommune skabe en ambitiøs og omsættelig vision og strategi for børn mellem 0 og 6 år. Forældre, fagprofessionelle og politikerne skal sammen få det fulde potentiale frem i det enkelte barn.


Gentofte Kommunes høje ambitionsniveau på børneområdet bliver med visionen ”Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden” løftet endnu højere op. Med visionen skal ledere, medarbejdere og børnenes forældre se potentialerne i hvert enkelt barn.

 

Pia Nyring, formand for Børne- og Skoleudvalget i Gentofte Kommune påpeger, at kommunen vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Gennem et år har der været en inddragende dialogproces, der har skabt fælles accept, forståelse og motivation for et samarbejde mellem forældre, medarbejdere, ledere og politikere i kommunen om visionen.

 

- Vi vil være førende på børneområdet. Være på forkant med den globale udvikling og med nytænkning baseret på forskning og evidens. Vi er ambitiøse. Vi skal ikke bare se, hvad børn kan og ikke kan, men vi skal se, hvad deres fulde potentiale er. Derfor skal de motiveres, inspireres og udfordres til toppen af deres potentiale. Og de skal opleve tryghed med god leg og læring. Børn forandrer den verden der omgiver dem – både i det nære og det større, siger Pia Nyring.

 

I lokalmiljøet skal visionen indtænkes i et samarbejde mellem kommune, dagtilbud, skoler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så den bliver konkret i nogle formaliserede samarbejder.

 

Børnene skal blive til nogen

Med visionen ”Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden” skal alle børn udvikle deres egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Med udgangspunkt i levende nærvær, legende læring og lyttende samspil skal børnene i Gentofte blive til ”nogen” og ”noget”. Grundlaget for deres videre udvikling skabes i disse år.

 

Politikerne vil altså sammen med forældre, ledere og medarbejdere blive ansvarlige for at løfte børnevisionen. Det sker ved at:

· forældre er bevidste om ansvaret for deres barn i fællesskabet

· at familierne trives

· at medarbejderne har tydelig faglighed og sikrer samspil mellem tryghed, nærvær og læring

· at ledelserne skal have visioner, handlekraft og tager ansvar

 

Fyrtårn for fagprofessionelle

Visionen skal samtidig være med til at skabe debat og være et fyrtårn i fagprofessionelle kredse, så Gentofte Kommune bevarer og udvikler sin frontløberstatus på børneområdet.

 

- Vi skal også have kompetenceløftet alle ledere og medarbejdere i kommunen yderligere, så de bliver endnu skarpere på det tværfaglige samarbejde og i endnu højere grad udnytter mulighederne i at bruge hinanden på tværs. Drømmen er, at vi kan få en række kompetencecentre og læringsrum, hvor vi kan trække på de allerbedste indenfor eksempelvis kunst, sprog, digitalisering og motorik og bevægelse, siger Pia Nyring.

 

Se den nye vision for børneområdet på kommunens hjemmeside.