Ny rapport om ryge- og rusmiddelvaner - Gentofte Kommune

Ny rapport kortlægger unges ryge- og rusmiddelvaner

Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2011 at igangsætte en undersøgelse af unges ryge- og rusmiddelvaner i Gentofte Kommune.

Forebyggelse og Sundhedsfremme gennemførte undersøgelsen i december 2011, som en spørgeskemaundersøgelse blandt elever på 9. og 10. klassetrin.

Alle kommunale skoler og privatskoler blev tilbudt at deltage i undersøgelsen, heraf tog 14 skoler imod tilbuddet. Den gennemsnitlige svarprocent for de deltagende skoler er 79 %.

På baggrund af de unges besvarelser er der udarbejdet en samlet rapport og en rapport til hver af de deltagende skoler.

Inspiration til en fremadrettet indsats

Undersøgelsen af de unges ryge- og rusmiddelvaner i Gentofte Kommune har en svarprocent, der berettiger, at resultaterne bruges i det fremadrettede arbejde med at udvikle og understøtte unges trivsel og sundhed i kommunen.

Rapporten indeholder anbefalinger til drøftelse på skoler, i fritidsordninger og på forældremøder samt anbefalinger til den fremadrettede indsats.

Den samlede rapport fra Rusmiddelundersøgelsen er udleveret til Børne- og Skoleudvalget og skolerne har netop modtaget deres rapporter.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, resultaterne eller andet, er du meget velkommen til at kontakte Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Du kan læse den samlede rapport via link nedenfor.