Dialogmøde om Handicappolitikken - Gentofte Kommune

Dialogmøde om Handicappolitikken

Som et led i Gentofte Kommunes langsigtede arbejde med inklusion afholder Handicappolitikken dialogmøde d. 21. juni i Øregårdssalen på Hovedbiblioteket kl. 17.00-20.00.

Her vil vi med emnet "Andre billeder på inklusion" tage afsæt i en fælles viden, der ser inklusion i en helhed på tværs af aldre, faggrænser og sektorer.

Derudover vil forskere fra UCC fortælle om deres feltarbejde og vidensindsamling, hvor de har iagttaget, fotograferet og interviewet mennesker i meget forskellige hjørner af kommunen.

Du kan læse mere om arrangementet og Gentofte Kommunes Handicappolitik på www.handicappolitik.dk

Tilmelding kan ske via handicappolitik.dk eller hos Signe Harboe på shbu@gentofte.dk

Alle interesserede er velkomne!