Kommuner nytænker borgernes genoptræning - Gentofte Kommune

Kommuner nytænker borgernes genoptræning

Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte kommuner har indgået aftale om et perspektivrigt offentlig-privat innovationssamarbejde med virksomheden YOKE.

Målet med samarbejdet er i fællesskab at udvikle og afprøve en radikalt nytænkende velfærdsteknologi til borgere, der modtager genoptræning efter at have fået nyt knæ eller ny hofte.

Sensorer støtter genoptræningen

Innovationssamarbejdet skal munde ud i en færdig mobil og interaktiv genoptrænings-løsning, hvor borgere via sensorer i tøjet kan få direkte feedback på, hvordan de træner – hvad enten de træner i eget hjem, i haven eller på en gåtur i skoven.

Borgerne vil kunne se resultatet af deres træning på en tablet, fx iPad, hvor der også vil være en øvelsesbank med relevante genoptræningsøvelser, information om gængse spørgsmål/svar i forhold til operation og forløb samt mulighed for socialt netværk med andre, der er i tilsvarende genoptræningsforløb.

Virksomheden YOKE har allerede udviklet sensorplatformen Icura til registrering af bevægelser, men sensorerne og den samlede mobile og interaktive løsning udvikles og testes nu i samarbejde med kommunernes terapeuter og borgere med ny hofte eller nyt knæ.

Fokus på motivation og fleksibilitet

Målet er, at borgere med et nyt knæ eller en ny hofte via løsningen får mulighed for en mere motiverende og fleksibel genoptræning med daglig feedback på kvalitet og kvantitet i egen træning. Terapeuterne på genoptræningscentrene får bedre mulighed for at følge, hvordan borgerne træner mellem besøgene på centret og dermed styrkes dialogen om træningen og de næste skridt fremad.

Endelig skal kommunerne ved hjælp af løsningen effektivisere opgaven med genoptræning ved at kunne tilbyde borgere en ny slags holdforløb for genoptræning, der indeholder færre fremmøder på genoptræningscentrene og dermed spares blandt andet udgifter til transport.

Løsningen skal alt i alt sikre, at borgere med nyt knæ eller ny hofte fremover opnår samme eller bedre træningseffekt i et genoptræningsforløb med Icura end ved de nuværende holdforløb.

Borgerne er med

Projektaktiviteterne er netop sat i gang og involverer terapeuter fra de fire kommuners genoptræningscentre og udviklingsteamet hos YOKE. Det vil også løbende involvere borgere, der genoptræner med nyt knæ eller hofte. Udviklingsforløbet afsluttes med en længere effektvurdering gennemført ud fra anerkendte testprincipper i samarbejde med træningsfaglige forskningsmiljøer på Gentofte Hospital og Syddansk Universitet.

Initiativet er en del af de fire kommunernes øgede satsning på nytænkning af de kommunale serviceydelser via udvikling og brug af velfærdsteknologi. De fire kommuner har et formelt og veletableret samarbejde om velfærdsteknologiinitiativer og projektet er finansieret af en fælles pulje til støtte af velfærdsteknologiinitiativer i de fire kommuner.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,