Nye tidsrestriktioner i parkeringszonen ved Bakken - Gentofte Kommune

Nye tidsrestriktioner i parkeringszonen ved Bakken

Fra den 22. juni er tidsrestriktionerne på parkeringszonetavlerne i området ved Bakken ændret til 1 time i perioden fra kl. 12-24 alle ugens dage.

Baggrunden for ændringen er et ønske om tilpasse tidsrestriktionerne bedre til Bakkens åbningstider samt at benytte den samme tidsperiode alle ugens dage.

De nye tidsrestriktioner

De nye tidsrestriktioner ses på billedet til højre og angiver, at det fremover er tilladt at parkere i maksimalt 1 time kl. 12-24 på alle hverdage, lørdage, søndage og helligdage.

Tidsrestriktionerne gælder som tidligere kun i Bakkens åbningssæson fra marts til august, og kun indenfor parkeringszonen.

Du kan læse mere om parkeringszonerne ved Bakken og ved Hellerup station her.

Der er ingen ændringer i forhold til erhvervelse af nye eller benyttelse af eksisterende beboer-, gæste- og erhvervslicenser.

Med virkning fra

De nye tidsrestriktioner er påført parkeringszonetavlerne torsdag den 21/6 og fredag den 22/6-2012 – og er gældende herefter.

De nye tidsrestriktioner er af praktiske grunde kun påført som klistermærker på for- og bagsiden af parkeringszonetavlerne. Når Bakkens åbningssæson er slut, vil alle klaptavlerne blive hjemtaget til kommunens materielgård, og påmonteret tavler med de nye tidsrestriktioner. Klaptavlerne forventes genopsat i løbet af efteråret 2012.