Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde på Gentofte Ny Genbrugsstation - Gentofte Kommune

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde på Gentofte Ny Genbrugsstation

Gentofte Kommune har givet tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af Gentofte Ny Genbrugsstation på Vinagervej 2, 2800 Kgs. Lyngby, inden den endelige miljøgodkendelse er givet.

tegning af ny genbrugsstation

Tilladelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2. 

Kommunens afgørelse kan senest fredag den 27. juli 2012 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Eventuel klage sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk

Søgsmål ved domstolene skal ske senest den 2. januar 2013. 

Tilladelsen kan læses via link her på siden.