Trafikknudepunkt lukkes midlertidigt - Gentofte Kommune

Trafikalt knudepunkt lukkes 8.-10. juni

De kommende måneder vil der være vejarbejde i området omkring krydset Tuborgvej, Rygaards Allé og Niels Andersens Vej. Vejkrydset ved Tuborgvej spærres af næste weekend, men vejarbejdet fortsætter sommeren over.

Gentofte Kommune udskifter på én gang kloak- og vandledninger, lægger fjernvarmerør og renoverer vejbanen.

 

Første skridt er et større indgreb ved krydset Tuborgvej, Rygaards Alle og Niels Andersens Vej, hvor vejkrydset spærres helt af ved Tuborgvej i weekenden fra fredag den 8. til søndag den 10. juni.

 

For at kunne åbne krydset igen hurtigst muligt arbejder vi i døgndrift den pågældende weekend, da krydset til hverdag er knudepunkt for mange bilister.

 

Henover sommeren vil der forekomme skiftende trafikale omlægninger i området omkring krydset, da vi er nødsaget til at grave vejbanerne op for at lægge de nye fjernvarme- og kloakrør, men der vil altid som minimum være en vejbane åben i hver retning.

 

Hvorfor graver vi? 

 

Vi udskifter nedslidte vandledninger og etablerer ny regnvandskloak i området for at ruste kloakkerne bedre mod eventuelle skybrud. Samtidig nedlægger vi rør til fjernvarme, og vi lægger ny asfalt og renoverer vejbaner og kantsten omkring krydset.

 

Arbejdet udføres samtidigt for at forkorte arbejdsperioden mest muligt og for at være til mindst mulig gene for trafikanterne og beboerne i området.

 

Vi håber på alles forståelse og beklager på forhånd de gener, det kan medføre for beboere og trafikanter.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,