Miljøgodkendelse af Gentofte Ny Genbrugsstation - Gentofte Kommune

Miljøgodkendelse af Gentofte Ny Genbrugsstation

Natur og Miljø i Gentofte Kommune har givet miljøgodkendelse til Gentofte Ny Genbrugsstation, Vinagervej 2, 2800 Kgs. Lyngby.

tegning af ny genbrugsstation

Vejdirektoratets udbygning af Vintapperrampen, som omkranser Gentofte Kommunes gamle genbrugsstation, giver kommunen anledning til at reetablere en ny og forbedret genbrugsstation, der driftsikkert kan håndtere indlevering af affald fra borgere og erhvervskunder. Genbrugsstationen modtager haveaffald, affald til genbrug, forbrænding, deponi og specialbehandling samt farligt affald.

Kommunens afgørelse kan senest den 19. september 2012 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Eventuelle klager sendes til Gentofte Kommune, Natur og Miljø, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller på mail til miljoe@gentofte.dk.

Søgsmål ved domstolene skal ske inden den 22. februar 2013.

Afgørelsen kan læses via link på siden.