Nyt liv til Engelhardt design-ikon - Gentofte Kommune

Nyt liv til Engelhardt design-ikon

Gentofte Kommune har fået ny mulighed for at vedligeholde kommunens karakteristiske Knud V. Engelhardt plakatsøjler i overensstemmelse med det oprindelige design fra 1923.

Den nye mulighed er resultatet af et spændende samarbejde med modelbygger Joakim Zacho Weylandt, som i længere tid har arbejdet på en udstilling med klassisk byrumsinventar på Designmuseum Danmark.

For Gentofte Kommune var det oplagt at pege på de velkendte Knud V. Engelhardts design-ikoner som kommunens bidrag til udstillingen. De udvalgte bidrag blev et vejnavneskilt fra Bernstorffsvej/Enighedsvej med Engelhardts karakteristiske skrift samt plakatsøjlen på hjørnet af Maglemosevej og Stigårdsvej.

Oprindeligt designoplæg lokaliseret

Forud for udstillingen på Designmuseum Danmark, der kan ses fra den 29. august 2012, er gået et stort research- og registreringsarbejde. I det omfattende arbejde er blandt andet Engelhardts oprindelige oplæg til plakatsøjlerne blev fundet frem og der er foretaget digitale opmålinger af søjlerne. Kommunen kan derfor som en del af samarbejdet få opdateret støbeformene til brug for renovering og nystøbning af søjlerne, og der bliver adgang til nye formdele, som hidtil har manglet til en fuldstændig korrekt gengivelse af det oprindelige design fra 1923.

Kommunens deltagelse i udstillingen betyder, at plakatsøjlen ved Maglemosevej/Stigårdsvej forlader sin sædvanlige plads i bybilledet. Plakatsøjlen vil i løbet af efteråret 2012 blive erstattet af en ny søjle udført i Engelhardts oprindelige design.

I forbindelse med udstillingen på Designmuseum Danmark vil de besøgende få mulighed for at købe helt præcise og detaljerede skalamodeller i 1:12 format af Knud V. Engelhardts vejnavneskilt og plakatsøjle udført af modelbygger Joakim Zacho Weylandt.

Om udstillingen

Udstillingen ”STORBYENS ubeKENDTE FORMGIVERE 1880 – 1980”  på Designmuseum Danmark viser eksempler på designmæssige klassikere af byrumsinventar opstillet i København, Frederiksberg eller Gentofte kommuner.

Udstillingen på Designmuseum Danmark finder sted fra den 29. august – 28. oktober 2012. Efterfølgende vil udstillingen blive flyttet og vist i forhallen i Politikens Hus ved Rådhuspladsen i København fra 1. november til 1. december 2012.

Læs mere om udstillingen på Designmuseum Danmarks hjemmeside www.designmuseum.dk

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,