Bred aftale om budgettet for 2013 - Gentofte Kommune

Bred aftale om budgettet for 2013

17 ud af 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen har indgået forlig om næste års budget. Forliget rummer blandt andet aftale om en times daglig motion for alle børn og unge, øget digitalisering, engelsk undervisning i børnehave og indskoling, men også besparelser for 40 mio. kroner i 2013.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie Louise Gjern Bistrup (uden for partierne) har indgået en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i 2013-2016.
Forliget skal ifølge forligspartierne sikre borgerne et fortsat højt serviceniveau, uændret skat og en kommunal økonomi i robust balance.

I budgettet er der prioriteret en fortsat modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og infrastruktur samt nye byggerier og investeringer i velfærdsteknologi og digitalisering. Forliget indeholder blandt andet aftaler om:

  • 1 times motion om dagen til alle børn og unge i Gentofte Kommune 
  • Engelsk i børnehaven og i indskolingen
  • Yderligere digitalisering
  • Flere lærlingepladser i kommunen
  • Igangsætning af Gentofte sportspark
  • Videreførelse af Bellevue Strandpark
  • Fortsættelse af modernisering af bydelscentre / gadestrøgene
  • Yderligere klima- og miljøtiltag

 

Tager højde for udligningsreform

Budgettet for 2013 tager højde for konsekvenserne af den udligningsreform, som Folketinget vedtog i maj måned, der medfører, at Gentofte Kommune skal betale 40 mio. kr. mere i udligning i 2013 og 75 mio. kr. ekstra i 2014 og følgende år.

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem Regeringen og KL, både hvad angår rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning. Forligspartierne er enige om at fastholde den nuværende skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift.

Via link nederst på siden kan du se forligspartiernes og Venstres særskilte ændringsforslag.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler kommunens budget for 2013 og overslagsårene 2014-2016 den 10. oktober.