Støj på kasernegrunden - Gentofte Kommune

Støj på kasernegrunden

Fra d. 17-21. september fjerner vi den gamle bygning på kasernegrunden. Det vil give noget støj for naboerne.

Jægesborghave - 72 nye plejeboliger på vej.

Vi tager snart det første spadestik til byggeriet af 72 nye plejeboliger på kasernegrunden. 

Før vi kan gøre det, skal den eksisterende bygning på kasernegrunden fjernes.

Bygningen knuses på stedet, bl.a. med den fordel, at det udleder mindre Co2, materialerne kan genbruges til opfyldning af kældre, og det giver færre støjgener og vibrationer fra lastbiler.

Derfor vil du i perioden 17-21. september 2012 kunne opleve støjgener i forbindelse med at bygningen knuses.

Nedrivningsarbejdet vil foregå i tidsrummet 7.30-17.00

Vi glæder os meget til at starte det nye byggeri, og håber på forståelse for de støjgener det eventuelt kommer til at medføre.

Kontaktpersoner:

Entreprenør HHM A/S, Projektchef Max Østergaard. Mail: max@hhm.dk, 5115 5240

Gentofte Ejendomme: Byggestyrer Erling Sørensen, mail: ers@gentofte.dk, 3998 8537

 

Ansvarlig for siden:

Gentofte Ejendomme
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,