Nye lindetræer på Jægersborg Allé - Gentofte Kommune

Nye lindetræer på Jægersborg Allé

Gentofte Kommune udskifter nu lindetræerne og supplerer trærækken, så der i alt plantes 66 nye træer på alléen. Park og Vej udfører arbejderne i perioden 24. oktober – 28. november 2012.

Formklippede lindetræer på Jægersborg Allé

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet at forny kommunens bydelscentre. Nu er turen kommet til Charlottenlund bydelscenter. Gentofte Kommune vil skabe attraktive byrum, der understøtter det liv og den puls, der kendetegner den gode by.

De formklippede lindetræer er en del af det attraktive byrum på Jægersborg Allé, som strækker sig fra Øresund til kommunegrænsen mod vest. Alléen fremhæver Gentofte som en grøn kommune med et grønt vejbillede.

De nye træer plantes i en jernramme, som hæves over fortovsniveauet, så den direkte påvirkning fra saltning af fortovet mindskes. De nye plantebede afdækkes med slotsgrus, og der monteres en stammebeskytter, der tillige kan benyttes som cykellæn. De nye træer vil lige som de nuværende fortsat blive formklippet som stammehæk.

Arbejdet kan i perioden medføre mindre gener for beboere og forretningsdrivende, men vi bestræber os på at minimere dem mest muligt.

I tilfælde af dårligt vejr kan tidsplanen blive rykket.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Park og Vej på park-vej@gentofte.dk eller på telefon nummer 39 98 81 00.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,