Borgermøde om Gentoftegade - Gentofte Kommune

Borgermøde om Gentoftegade - forskønnelse af bydelscentret

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2013 skal gennemføres en forskønnelse af Gentofte bydelscenter.

Der afholdes i den anledning borgermøde på Gentofte Rådhus, onsdag den 28. november 2012 kl. 19. Hovedindgangen skal benyttes
 
På mødet vil der blive lejlighed til at komme med forslag og ønsker til forskønnelse af Gentofte bydelscenter. Bl.a. følgende emner kan drøftes:

  • Trafikregulering, herunder hastighed, cykelstier, parkering
  • Beplantning, belysning, belægning
  • Gadeinventar, kultur, opholdsarealer

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,