Højt fagligt niveau på folkeskoler i Gentofte - Gentofte Kommune

Højt fagligt niveau på folkeskoler i Gentofte

Årets resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen viser, at børn og unge i Gentofte generelt har et højt fagligt niveau, de trives og de fleste gennemfører en ungdomsuddannelse.

Fremgangen i elevernes resultater tegner godt for fremtiden. Hovedparten af de unge vælger at fortsætte i uddannelsessystemet efter endt 9. eller 10. klasse.

Gentofte Kommune har den næststørste andel af unge, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse. Børn og unge i Gentofte har generelt et højt fagligt niveau undervejs i skoleforløbet og ved afslutningen af folkeskolen. I alle fag klarede eleverne sig bedre end eller på niveau med gennemsnittet de sidste tre år.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Pia Nyring, siger: ”Vi kan være stolte af resultatet for skoleåret 2011/12. Både undervejs og ved folkeskolens afgangsprøve ser vi fremgang, og det tegner godt for fremtiden og muligheden for at nå vor mål om at alle skal have en ungdomsuddannelse”.

Solidt grundlag for realiseringen af Læring uden grænser

Resultaterne i rapporten skal understøtte Gentofte Kommunes arbejde med visionen for skoleområdet ”Læring uden grænser”.

Pia Nyring uddyber: ”Som et led i realiseringen af Læring uden grænser har vi i 2012 sat fokus på, hvordan vi sikrer at endnu flere tager sig en ungdomsuddannelse. Fx har vi sat fokus på udskolingselevernes læsefærdigheder og fysik-kemiundervisningen. De indsatser er valgt på baggrund af den tidligere resultatrapport”.

Resultaterne og de fremadrettede handlinger bliver drøftet med ledelserne og med hver enkelt af kommunens folkeskoler. Resultaterne vil ligeledes indgå i skolernes dialog med Børne- og Skoleudvalget.

Læs den samlede resultatrapport samt resultater for hver skole.