Strategi for kommuneplanlægningen - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

Strategi for kommuneplanlægningen

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget strategien.

Forårsture

Strategi for kommuneplanlægningen

– på vej mod Kommuneplan 2013 i Gentofte-Plan 2012

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2012 enstemmigt vedtaget, at der ikke skal foretages ændringer i strategi for kommuneplanlægning, som har været i offentlig høring fra den 9. december 2011 til den 3. februar 2012.

Strategien er indeholdt i Gentofte-Plan 2012.  

Kontaktperson

Arkitekt Ida Kragstrup tlf. 39 98 31 03.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,