Tilladelse til undergravning af bassinledning under Gentofterenden - Gentofte Kommune

Bedre vandmiljø i Søborghusrenden

Tilladelse til undergravning af bassinledning under Gentofterenden

Gentofte Kommune har givet tilladelse opstuvning af Gentofterenden i en tørvejrsperiode i forbindelse med etablering af en bassinledning. Bassinledningen krydser under Gentofterenden og skal mindske udløb af opblandet spildevand til Søborghusrenden og dermed forbedre miljøkvaliteten i vandløbet.

Du kan læse tilladelsen via link her på siden.