Antorini og borgmester besøger kompetencecentre - Gentofte Kommune

Antorini og borgmester besøger kompetencecentre

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini besøger sammen med borgmester Hans Toft mandag den 27. august to af Gentofte Kommunes kompetencecentre på børne- og ungeområdet.

Formålet med besøget er at høre om erfaringerne med at give specialundervisning til børn og unge med særlige behov som en del af det almindelige skolesystem.

De møder Satellitten, der arbejder med børn, der har svært ved at indgå og fungere i almindelig klassesammenhæng og Dyslexia, som er for børn med svære læsevanskeligheder. Stederne skal fortælle om erfaringer med vidtgående specialundervisning i et almindeligt skolesystem.

 

Fælles for Gentofte Kommunes fem kompetencecentre er, at pædagogernes og personalets ekspertise også bruges på kommunens øvrige skoler. På den måde sikres den bedste praksisnære rådgivning og vejledning til alle kommunens skoler, så eleverne med særlige behov kan fortsætte som en del af den almindelige folkeskole. Ligesom den faglige viden og indsigt indenfor vidtgående specialundervisning og inklusion opsamles.

 

Borgmester Hans Toft fremhæver Gentofte Kommunes indsats for at inkludere så mange børn, som muligt i den eksisterende folkeskole.

 

"Vi ønsker den rummelige folkeskole og vil med kompetencecentrene udvikle og fastholde vores viden på området. Vi vil løse udfordringerne for det enkelte barn, og vil samtidig investere til fremtiden ved at opsamle og udvikle vores viden," siger Hans Toft og tilføjer:

 

"Jeg er meget tilfreds med, at kompetencecentrene evner at inkludere og fastholde en god skole for alle børn," siger han.

 

Pressen kan møde borgmester Hans Toft og børne- og undervisningsminister Christine Antorini under frokosten i Ungdomsskolens café, hvor de unge laver mad til selskabet. Det er klokken 11.15-11.45.

 

Fakta om Satellitten og Dyslexia 

 

Satellitten – på Gentofte Skole - var det første kompetencecenter Gentofte Kommune åbnede. Satellitten består af to hovedgrupper af børn. Dels er der børn, der har svært ved at indgå og fungere i en almindelig klassesammenhæng.

 

Børnene har det oftest svært i de sociale sammenhænge, og for nogles vedkommende også læringsmæssige vanskeligheder. Der arbejdes med et særligt tilrettelagt relations- og ressourcepædagogisk indsats, så de på sigt bliver i stand til at profitere af den almindelige undervisning.

 

Dels er der i år startet en lille 0.klasse for børn med helt særlige udfordringer. Det er denne gruppe, ministeren besøger.

 

Dyslexia har til huse på Ungdomsskolen, som en del af skolens almindelige ungdomsmiljø. Dyslexia er et kompetencecenter for børn og unge med svære læsevanskeligheder, herunder ordblindhed.

 

Kompetencecentret giver kurser til elever med svære læse- og stavevanskeligheder, og afdelingen "Palæet" giver heltidsundervisning til elever fra 6. klassetrin. Tanken er her dels at give et fagligt godt tilbud til de elever, der slås med svære læse- og stavevanskeligheder, og dels at udvikle et fagligt center for arbejdet med elever med de problemer.

 

Kompetencecentrene har til opgave at støtte og undervise sårbare børn og unge i den almindelige folkeskole og i fritidstilbuddet til gavn for alle børn i folkeskolen.

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,