Søg midler til nyskabende beskæftigelsesindsats - Gentofte Kommune

Genvejsmenu

Søg midler til særlig beskæftigelsesindsats

Det Lokale Beskæftigelsesråd har afsat midler til en nyskabende indsats på beskæftigelsesområdet. Midlerne kan søges frem til 3. januar 2013, kl.10.00.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Gentofte Kommune har afsat en pulje til særlige indsatser på beskæftigelsesområdet. Indsatserne skal være nyskabende og skal gå til en styrket og forbedret indsats for de borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

LBR opfordrer organisationer, foreninger, virksomheder med flere med erfaring inden for beskæftigelsesindsatsen til at søge puljemidler til indsatser for et eller flere af følgende områder:

1. Øget fokus på udbredelsen af jobrotationsordninger
2. Særlig indsats for langtidsledige
3. Forebyggende fastholdelsesindsats blandt virksomhederne
4. Særlig indsats for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund
5. Videreudvikling af indsatsen for sygedagpengemodtagere.

Der er givet en foreløbig bevilling på 1,3 mio. LBR ønsker at tage stilling til fordelingen af midlerne på baggrund af de indkomne ansøgninger. Der kan søges om et eller flere indsatsområder.

Sådan søges puljemidlerne

Puljemidlerne skal søges senest den 3. januar 2013 kl. 10.00 og indsatsen skal gennemføres i løbet af 2013. Benyt venligst dette ansøgningsskema til at søge midler.
Ansøgningsskemaet udfyldes med detaljeret projektbeskrivelse, inklusiv budget, og sendes elektronisk til lbrsekretariat@gentofte.dk. Spørgsmål vedrørende puljen kan stilles til Peter Clark-Christensen på 39 98 61 07.

Når Det Lokale Beskæftigelsesråds samlede Handlingsplan for indsatsen på det rummelige arbejdsmarked 2013 offentliggøres, kan du finde den på Det Lokale Beskæftigelsesråds side.

Ansvarlig for siden:

Kvalitet og Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,