Færdsel på isen forbudt uden for de afmærkede skøjtebaner - Gentofte Kommune

Færdsel på isen forbudt uden for de afmærkede skøjtebaner

Vinteren har bidt sig fast, og mange har lyst til at begive sig ud på de tilfrosne søer. Men vær varsom med færdsel på isen, og følg kommunens skiltning.

Vinter ved Gentofte Sø

I hele Nordsjællands Politikreds er det forbudt at gå ud på isen, med mindre kommunen har sat særlig skiltning op ved en godkendt skøjtebane. Isen skal være 13 cm tyk, før det er sikkert at færdes på den.

Når isen er sikker, etablerer Park og Vej skøjtebaner på Gentofte Sø, Søndersø og i Øregård Park, hvor istykkelsen tjekkes dagligt. Skøjtebanerne markeres med skiltning, og arealerne er afspærret fra de tilstødende områder, hvor der ikke foretages sikkerhedskontrol af isen.

Det er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt at færdes uden for den afmærkede skøjtebane.