Dialogmøde om brugerindflydelse - Gentofte Kommune

Dialogmøde om brugerindflydelse

Erfaringer med brugerbestyrelser på bo- og dagtilbud til voksne med handicap, sindslidelser samt socialt udsatte er klar til fremlæggelse. Hvordan det er gået, og hvad der skal ske fremover?

Social & Sundhed i Gentofte Kommune inviterer brugere, pårørende og personale til dialogmøde den 2. februar, kl.17.00 - 20.00 på Gentofte Rådhus.

Brugerbestyrelser blev indført på tilbuddene i 2008 og arbejdet er nu blevet evalueret.

Kom og hør om erfaringerne og giv input til de videre initiativer.

På mødet vil også Handicaprådet og Socialudvalget være repræsenteret.

Læs om og tilmeld dig dialogmødet den 2. februar.