Bedre tilbud til kræftpatienter - Gentofte Kommune

Bedre tilbud til kræftpatienter

Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal går sammen om nye tilbud til rehabilitering af kræftpatienter for at sikre bedre livskvalitet.

I dag overlever flere mennesker en kræftsygdom, og de lever i længere tid med sygdommen. Derfor er kvalificeret rehabilitering afgørende, så de kan klare sig selv i hverdagen og forhåbentlig genvinde deres funktionsevne, så de kan vende tilbage til det liv, de havde før.

Bedre kvalitet i fællesskab

Med den fælles kræftrehabilitering får borgerne i de tre kommuner et mere bredt tilbud og i en høj faglig kvalitet. Det vil øge kvaliteten af indsatsen til borgere med kræft. Noget af det nye er, at træningen også kan indeholde ”højintensiv” træning, der består af intensiv konditions- og styrketræning. Det har nemlig vist sig at være særligt effektivt til at understøtte patienter, der er i stråle- og kemobehandling.

"Vi ved, at en tidlig og intensiv rehabiliteringsindsats er afgørende for, hvor godt helbredelsesprocessen forløber, og dermed at borgeren hurtigere kan vende tilbage til deres hidtidige beskæftigelse. Det glæder mig, at vi på den måde bidrager til at give borgerne deres livskvalitet tilbage", udtaler Kirsten Kierkegaard, formand for Socialudvalget i Gentofte Kommune.

Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har gode erfaringer med de fælles tilbud om genoptræning efter operation og indlæggelse, og det er disse erfaringer, det nye rehabiliteringsforløb til kræftpatienterne bygger ovenpå.

Kræftens Bekæmpelse og de tre kommuner har indgået et tæt partnerskab om udviklingen af rehabiliteringstilbuddet for at sikre den høje faglige kvalitet. Kræftens Bekæmpelse støtter dette tiltag, der viser nye veje for en høj kvalitet i kommunernes tilbud til kræftpatienter.

Et individuelt forløb

Fra 1. juni kan kræftpatienter i de tre kommuner begynde at indgå i rehabiliteringstilbuddene, der tilrettelægges individuelt til hver patient. Forløbet kan bestå af forskellige dele:

  • Fysioterapeutisk behandling: eksempelvis fysisk træning, bassintræning, naturaktiviteter, brystkræfthold, individuel fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling.
  • Rygeafvænning
  • Kost-rådgivning: vejledning hos en diætist med henblik på vægtreduktion eller vægtøgning.
  • Øvrig rådgivning: Det kommunale Jobcenter, Kræftens Bekæmpelses rådgivning, patientundervisning, forebyggelseskurser i de enkelte kommuner mm.

Alle borgere i rehabiliteringsforløbet får en fast kontaktperson, der følger dem hele vejen, og i fællesskab fastlægger de, hvilke tilbud, der er relevante.

Bygger på solide erfaringer

Rehabiliteringsforløbet er planlagt med inddragelse af Kræftens Bekæmpelse og Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital. Det bygger på erfaringer fra andre kommuner samt fra træningstilbuddet ”Krop og Kræft” på Rigshospitalet.

Det har i en række sammenhænge kunnet dokumenteres, at en tidlig og intensiv rehabiliteringsindsats blandt andet i forhold til patienter i kemo- og stråleterapi, nedsætter risikoen for bivirkninger, forbedrer borgerens almentilstand og fastholder borgeren på et højere funktionsniveau.

Fakta

Kræftrehabiliteringstilbuddet blev vedtaget politisk i de tre kommuner i slutningen af maj 2012 og iværksættes fra 1. juni 2012.

Sundhedsstyrelsen har som del af Kræftplan III udarbejdet et nationalt ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”. Det 3-kommunale tilbud dækker alle krav og faglige standarder i forløbsprogrammet.

I de tre kommuner er der årligt ca. 1150 borgere der rammes af kræft, erfaringsmæssigt har ca. 1/2 brug for rehabilitering.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,