Partnerskab skal sikre praktikpladser - Gentofte Kommune

Partnerskab skal sikre praktikpladser til unge

Gentofte Kommune har sammen med Dansk Byggeri, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Københavns Tekniske Skole og Teknisk Erhvervsskole Center indgået en partnerskabsaftale, der skal gøre det lettere at få overblik over erhvervsuddannelserne og finde praktikplads til unge i Gentofte.

Nu får unge fra Gentofte nemmere ved at sætte sig ind i de mange erhvervsuddannelsesretninger, og træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et mere kvalificeret grundlag.

 

Vælger de unge en erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, skal de have en praktikplads, så de kan færdiggøre deres uddannelse. Det er målet med den nye partnerskabsaftale, som sætter fokus på at fastholde de unge i uddannelse og sikre et øget antal praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet inden for byggefagene. Aftalen betyder, at Gentoftes unge skal have en praktikplads senest otte uger efter, de har afsluttet grundforløbet på teknisk skole.

 

"Med partnerskabsaftalen skal vi hjælpe endnu flere unge fra Gentofte Kommune med at træffe det rigtige uddannelsesvalg og gennemføre den ønskede uddannelse. Og samtidig skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre de unge den nødvendige praktikplads. Dialog og samarbejde mellem alle deltagerne i partnerskabsaftalen skal være med til at sikre dette", siger borgmester Hans Toft.

 

Per Engsø Larsen, formand for Dansk Byggeri i Hovedstaden siger:

 

"Gentofte Kommune og uddannelsesinstitutionerne skal have ros for at indgå et visionært partnerskab med Dansk Byggeri om at løse fremtidens udfordringer. Alt tyder på, at vi kan komme til at mangle faglærte om få år, og derfor skal vi dels sikre, at de unge træffer deres valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag, og dels at der skaffes praktikpladser til de unge, der gerne vil være håndværkere. Derfor er vi glade for, at Gentofte Kommune og de tekniske skoler vil være med til at løse denne udfordring i samarbejde med os".

 

Partnerskabsaftalen løber frem til udgangen af 2013 og i perioden vil partnerne samarbejde om at udvikle initiativer, der kan støtte op om aftalens formål.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,