Nymosen - renovering af bassinledning - Gentofte Kommune

Nymosen - renovering af bassinledning

Nordvand renoverer bassinledningen under den sydligste sti i mosen. Arbejdet betyder desværre fældning af nogle mindre taks træer.

Bassinledningen under den sydligste sti i Nymosen skal renses og renoveres med ny beton, for at afvandingen forsat kan fungere optimalt. Dette vil foregå fra maj til juli 2012.

Renoveringen kræver adgang for en større lastbil, hvilket betyder, at vi desværre må fælde 7 taks træer i det sydøstlige hjørne af Nymosen.

Stierne i mosen vil være brugbare i hele renoveringsperioden.