Kulturen går nye veje - Gentofte Kommune

Kulturen går nye veje

2011 blev både et travlt og succesrigt kulturår i Gentofte – og et år med helt nye landvindinger. Det viser den årsberetning, som Kultur og Bibliotek netop har udgivet.

Arbejdet med frivillige, nye samarbejdspartnere med CSR-vinkel og en udvidet service på kommunens biblioteker er eksempler på, hvordan Kultur og Bibliotek til stadighed arbejder med at udvikle området.

Dertil kommer verdens højeste udlånstal og et stadigt stigende besøgstal både på bibliotekerne og ved arrangementerne.

De frivillige kræfter har helt enkelt gjort, at vi kan tilbyde flere arrangementer og flere aktiviteter. F.eks. mødestedet Ventilen for unge, der netop er åbnet på Hovedbiblioteket og som er helt baseret på frivillige kræfter. Vi er stolte af, at vi kan tiltrække så mange frivillige og har stort fokus på, hvad der ligger af muligheder i medborgerskabet”, siger kulturdirektør Lone Gladbo.

Arbejdet fortsætter i 2012, hvor frivillige kræfter hjælper til med alt fra litteratur-arrangementer, teaterforestillinger, oplæsning på plejehjem, sprog- og netcaféer, ungeaktiviteter og kulturtanter, der giver en hånd med, når børnehaver og vuggestuer skal til kulturarrangementer i kommunen.

Åbent bibliotek og indvielsesfest i Vangede

Andre højdepunkter på kultur- og biblioteksområdet i 2011 var genåbning af Jægersborg Bibliotek som nøglebibliotek og indvielsen af Vangede Bygade og Dan Turèll Plads. For første gang kunne man i Jægersborg låse sig ind på biblioteket og bruge det fra tidlig morgen til sen aften og i alle weekender.

En solskinsdag i oktober blev Vangede et grønt handelsstrøg og en legende alfabetskulptur rigere, da der blev holdt indvielsesfest efter alle kunstens regler.

2011 var også året, hvor Hovedbiblioteket fik en ny café, hvor lånere, studerende, børnefamilier, unge og ældre kan mødes og sætte hinanden stævne i en afslappet atmosfære. Også her markeres et nyt frugtbart samarbejde for biblioteket, idet caféen bestyres med hjælp fra udviklingshæmmede fra kommunens Job- og aktivitetscenter.

Unge indtager biblioteket

Et andet stort indsatsområde i 2011 var Unge på Biblioteket, der skal tiltrække flere unge til kommunens biblioteker.

I årets løb har der været mange events, hvor de unge selv har været ankerpersoner. F.eks. poesi og jazzevent med kunstnergruppen Naudé, Råkunst på Teglværksgrunden, natlig kælderuhygge under GentofteNatten, musikworkshop med Kristian Leth, byggeworkshop på Hovedbiblioteket og meget mere.

Det seneste skud på stammen er åbning af ”Rummet” på Hovedbiblioteket, et splinternyt rum med aktiviteter kun for, af og med de unge. Her får de unge, kreative kræfter allerede fuld udblæsning.

Læs årsberetning fra Kultur og Bibliotek 2011

 

Ansvarlig for siden:

Kultur og Bibliotek 2
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, 39985801,