Gentofte Børnehave 150 år - Gentofte Kommune

Gentofte Børnehave fylder 150 år

Gentofte Børnehave – tidligere Gentofte Børneasyl – er netop fyldt 150 år. Børnehaven blev stiftet i 1862 af sognepræst B. F. O. Boisen og hustruen Christiane Hansine.

Børneasylet var i sin tid også kendt som Provst Boisen og Hustrues Børneasyl.

B.F.O. Boisen tog initiativ til asylet på baggrund af en betragtning om, at ”børn fra 2 til 7 Aar tidlig vænnes til Flid og Orden i Stedet for at drive om paa Gaden eller ligge ørkesløse Hjemme i Forældrenes Huse, overladt til dem selv, medens disse er paa Arbejde.”

Provst Boisen kendte sit lokalområde, og vidste at der var et behov for omsorg for de mindst. Området husede flere mindrebemidlede familier, hvor begge forældre måtte arbejde, f.eks. som tjenestefolk i de store husholdninger. Børnene var derfor meget overladt til sig selv.

Asylmødre sørgede for undervisning og orden

I Gentofte Børneasyl var der blot en asylmoder til 56 børn. Undertiden fik asylmoderen dog assistance fra medhjælpende frøkener.

Asylmoderen skulle sørge for, at børnene fik en kristelig opdragelse, blev undervist, og lærte renlighed og orden. Dagen startede og sluttede med bøn og salmesang.

I starten kostede det ikke noget for forældrene at få deres børn passet i asylet, men senere blev der indført en mindre betaling. I 1920-1940 betalte forældrene 1,50 kr. om måneden for pasning af børn.

Indtil 1952 lå Gentofte Børneasyl i Gentoftegade 30. I 1952 fik asylet - fra 1942 kaldt Gentofte Børnehave - nye lokaler på Sødalen 7, hvor det ligger i dag.

Fødselsdagen fejres på behørig vis i weekenden, hvor blandt andet borgmester Hans Toft holder tale.

Ny børnevision

Hverdagen i børneasylet var noget anderledes end i nutidens børnehaver. Gentofte Kommune har i dag en ny vision på børneområdet, som hedder ”Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden”. Her skal alle børn udvikle deres egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær, og de skal motiveres, inspireres og udfordres til toppen af deres potentiale samtidig med de oplever god leg og læring.