Borgermøde om Gentofte bydelscenter - Gentofte Kommune

Gentofte bydelscenter vil blive fornyet i år

Det er besluttet, at Gentofte bydelscenter skal fornyes i år for at understøtte handlen og fremme bylivet

Der sættes fokus på et godt miljø, pænere byrum, bedre trafikale forhold, flere grønne indslag,
nye inspirerende samlingspunkter, mere åbne pladser med mulighed for caféliv m.m.
– og selvfølgelig indrettet med tilgængelighed for alle.

På borgermødet kan man se forslaget til disponering af gaderummet og deltag i debatten om fornyelsen af bydelscentret.

Borgermøde

Borgermødet holdes onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 på Gentofte Rådhus.
Hovedindgangen er åben.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,