Sikker og tryg trafik i Gentofte - Gentofte Kommune

Sikker og tryg trafik i Gentofte

Det skal være sikkert og trygt at færdes i trafikken i Gentofte Kommune. I 2013 fortsætter Gentofte Kommune det strukturerede arbejde med at gøre det endnu mere sikkert ved blandt andet at forbedre skolevejene og skabe endnu mere sikre trafikkryds.

Teknik- og Miljøudvalget har netop vedtaget en årsplan for 2013, der udpeger de projekter, der skal prioriteres i 2013 i forhold til at styrke sikkerheden og trygheden i trafikken i Gentofte Kommune.

 

Det betyder blandt andet, at der opsættes elektroniske hastighedstavler ud for skoler, at der gennemføres trafikregulering ved flere skoler, og at trafikforholdene på Søborg Hovedgade forbedres. Gentofte Kommune arbejder på at gøre det mere trygt for børn, ældre og handicappede i trafikken og gennemfører derfor flere analyser af deres færden i trafikken i 2013. De årlige cyklistkampagner med særligt fokus på skolebørnene gennemføres også i 2013.

 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther siger om årsplanen:

 

Vi sætter endnu en række projekter i gang i 2013, der bredt skal sikre borgerne endnu mere tryghed i trafikken. Projekterne er prioriteret efter, hvad der giver borgerne mest sikker og tryg trafik for pengene og tager udgangspunkt i vores trafiksikkerhedsplan for 2012 - 2018.’

 

Plan for sikker trafik

Årsplanen for 2013 tager udgangspunkt i Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan for 2012 – 2018, der fokuserer på otte særlige indsatsområder, der skal forbedre borgernes oplevelse af tryghed i trafikken og øge trafiksikkerheden på de kommunale veje. De otte indsatsområder er:

  • uheld med cyklister
  • uheld med fodgængere
  • personer der kører over for rødt lys
  • Spiritusuheld
  • Hastighed
  • handicappede
  • unge på 18-24 år
  • ældre trafikanter.

 

Indsatsområderne er udpeget på baggrund af uheldsstatistikker, borgerhenvendelser og spørgeskemaundersøgelser blandt forældre og børn.