Fortsat stærkt sundhedsfokus i Gentofte - Gentofte Kommune

Fortsat stærkt sundhedsfokus i Gentofte

Kommunalbestyrelsen i Gentofte har vedtaget en ny sundhedspolitik med virkning fra 2013-2016. Indsatserne er især rettet mod børn og unge, psykisk syge og kronikere.

Hurtig reaktion ved tegn på begyndende sygdom, hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere, der er ramt af længerevarende sygemelding, og sunde kost- og motionsvaner for børn og unge.

Sådan lyder nogle af tiltagene i Gentofte Kommunes sundhedspolitik for 2013-2016.

"Målet med sundhedspolitikken er at højne sundheden og trivslen blandt alle borgere - også de, der måtte have særlige behov", siger borgmester Hans Toft.

Mere fokus på udvalgte grupper

Et af fokusområderne i sundhedspolitikken er indsatsen overfor udsatte og kritisk syge borgere, samt borgere med kroniske lidelser.

"Vi ved, at især socialt udsatte grupper har større risiko end andre grupper for at udvikle sygdomme, der giver tab af livskvalitet og leveår – ofte fordi sygdommen ikke opdages i tide. Her er der behov for en ekstra indsats", siger borgmester Hans Toft.

Den nye sundhedspolitik har ekstra fokus på hurtig reaktion ved tegn på begyndende sygdom og fokus på mere sammenhængende pleje- og rehabiliteringsforløb. Det skal sikre, at kronikere og alvorligt syge, samt deres familier og pårørende, kommer bedre igennem sygdomsforløb, og at indlæggelser og genindlæggelser af ældre med medicinske sygdomme forebygges.

Borgere med erhvervet hjerneskade skal sikres en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats, der giver bedre mulighed for at vende tilbage til hverdagen.

Kost og motion fortsat i fokus

Udover den skærpede indsats for udvalgte grupper har den nye sundhedspolitik stort fokus på at sikre børn og unge sunde kost- og motionsvaner, forebygge rygning, hæve debutalderen for alkohol og nedbringe de unges forbrug af alkohol.

Det skal blandt andet ske ved at sikre børn og unge nem adgang til sund mad og drikke samt understøtte en sund og givende ungekultur. Desuden indføres et generelt krav i kommunen om at alle unge under 18 får mindst én times daglig motion.

For at sikre, at endnu flere unge trives i hverdagen fortsættes det trivselsfremmende arbejde i skoler, daginstitutioner og fritidsordninger.

Fakta- og evidensbaseret politik

Gentofte Kommunes sundhedspolitik 2013-2016 er baseret på sundhedsprofiler og den nyeste forskning på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken rummer i alt otte hovedindsatsområder med særligt politisk fokus, der understøttes økonomisk af de puljemidler, der er tilknyttet sundhedspolitikken. Sundhedspolikken 2013-2016 erstatter sundhedspolitikken for 2008-2012 og blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet i februar.

Læs Gentofte Kommunes Sundhedspolitik 2013 - 2016 via link nedenfor.