Ny asfalt på Gersonsvej, Hellerupvej og Callisensvej - Gentofte Kommune

Ny asfalt på Gersonsvej, Hellerupvej og Callisensvej

Tre strækninger skal have ny asfalt i den del af kørebanen, hvor Gentofte Fjernvarme har gravet fjernvarmerør ned i efteråret 2012.

Det drejer sig om

• Gersonsvej mellem Duntzfelts Allé og Hellerupvej
• Hellerupvej mellem Svanemøllevej og Gersonsvej
• Callisensvej mellem Svanemøllevej og Ryvangs Allé

 
Den nye asfalt består af to lag. Det nederste lag, kaldet bærelaget, er allerede lagt. Efter en periode affræses de øverste 2 cm og der lægges et asfaltslidlag, der opfylder kravene til en god og jævn belægning.

Den nye asfaltslidlag vil blive lagt så snart vejret tillader det, senest i slutningen af april.

Beboerne i området er orienteret på brev og der bliver sat skilte på, når arbejdet begynder.

Ansvarlig for siden:

Fjernvarme
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988210,