Tilbud om bådplads i Skovshoved Havn - Gentofte Kommune

Tilbud om bådplads i Skovshoved Havn

Gentofte Kommune inviterer til tegning af bådplads i den nye udvidede Skovshoved Havn.

Skovshoved Havn får efter udvidelsen ca. 220 nye bådpladser, der nu tilbydes personerne på ventelisten til en bådplads i Skovshoved Havn.

Hvis du ikke allerede er skrevet på ventelisten, kan du skrive dig på ventelisten ved henvendelse til havnekontoret, Skovshoved Havn 4, 2920 Charlottenlund eller via kommunens hjemmeside.

Tegningen af de nye bådpladser sker fra begyndelsen af februar til fredag den 12. april 2013, og bådpladserne fordeles efter anciennitet på ventelisten.

Såfremt der herefter fortsat er ledige bådpladser, vil det fra midten af april 2013 og frem til slutningen af maj 2013 være muligt for borgere i Gentofte Kommune der ikke er på ventelisten at tegne en bådplads.
Den nye, udvidede Skovshoved Havn forventes indviet i slutningen af april 2015. Du kan læse mere om projektet om udvidelse af havnen og om vilkårene for tegning af en bådplads i Skovshoved Havn

Gentofte Kommune afholder to informationsmøder, hvor interesserede kan komme og høre om projektet og vilkårene for tegning af en bådplads. 

Informationsmøderne foregår: Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19.00 og onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,