Tre gange rundt om jorden i el-bil - Gentofte Kommune

Tre gange rundt om jorden i el-bil

Projekt Test-en-elbil nærmer sig sin afslutning i Gentofte Kommune, hvor i alt 60 testfamilier gennem de seneste knap to år har bidraget med værdifulde kørsels- og opladningsdata.

Den 26. februar kører det ottende og sidste hold testfamilier af sted i deres elbiler, som de har til rådighed i de næste tre måneder.

Endnu inden det sidste kuld testfamilier i Gentofte er sendt af sted, taler Projekt Test-en-elbils foreløbige resultater for sig selv: Testfamilierne i Gentofte har indtil videre kørt i alt 113.184 km, eller næsten tre gange rundt om jorden – og undervejs udledt ca. 8,5 ton mindre CO2 eller knap halvdelen af, hvad konventionelle biler udleder.

 

Gentoftes borgmester Hans Toft siger:

 

"Klimaforandringerne er en fælles udfordring, som både borgere, virksomheder og myndigheder har et fælles ansvar for at løse. Som kommune ønsker vi at løfte vores del af dette ansvar, blandt andet ved at søge at fremme bæredygtig transport og nedsætte den CO2-udledning, som biltrafikken i kommunen bærer en del af ansvaret for". 

 

Han fortsætter:

 

"Projekt Test-en-elbil har givet os lejlighed til at høste erfaringer med elbiler, og hvad der kræves af en kommune for at understøtte brugen af elbiler."

 

 

Om Projekt Test-en-elbil

 

Det er elbiloperatøren CLEVER, der sammen med Energistyrelsen og Trafikstyrelsen står bag det landsdækkende Projekt Test-en-elbil, der er Europas største elbilprojekt.

 

Målet er at skabe værdifulde data om elbiler og opladning. CLEVER har udstyret samtlige elbiler i projektet med en såkaldt datalogger, der giver eksakte data omkring testpiloternes kørsel i elbilen. Sammenholdt med testpiloternes personlige erfaringer giver den store mængde data, som projektet skaber, CLEVER en unik viden om elbilisters kørsels- og opladningsmønstre.

 

Projektets afholdelse i Gentofte er sket i samarbejde med Gentofte Kommune og med væsentlig støtte fra Dampskibsselskabet Norden A/S.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,