"Hvordan har du det?" 2013 - Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har brug for dine svar om sundhed

Gentofte Kommune udlodder 10 bodyage målinger blandt borgere, der har besvaret spørgeskemaet ”Hvordan har du det? 2013” fra Region Hovedstaden inden den 1. maj 2013.

En bodyage måling giver dig en pejling på dit fysiske helbred, din fysiske alder i forhold til din biologiske alder – og hvordan ændringer af fx din vægt eller kondition kan forbedre din fysiske sundhed. Vinderne af bodyage målingerne udtrækkes af Region Hovedstaden, og kontaktes derefter af Forebyggelse og Sundhedsfremme i Gentofte Kommune for en aftale.

I løbet af foråret har 2.450 borger i Gentofte kommune modtaget spørgeskemaet ”Hvordan har du det? 2013”. I begyndelsen af april havde 45 procent besvaret spørgeskemaet, men det er vigtigt at få endnu flere til at besvare spørgsmålene om sundhed.

Gentofte Kommune bruger borgerens svar på sundhedsspørgsmål, når den fremadrettede sundhedsindsats planlægges. En høj svarprocent giver derfor det bedste grundlag for at målrette indsatsen på sundhedsområdet.

Hører du til blandt de borgere, der har modtaget spørgeskemaet, så opfordre Gentofte Kommune dig om at besvare det. Hvis dit spørgeskema er blevet væk, kan du rekvirere et nyt spørgeskema på tlf. 3863 4058 eller på mail sundhedsprofil@regionh.dk.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,