Ny revideret handicappolitik vedtaget - Gentofte Kommune

Ny revideret handicappolitik vedtaget

”Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde for alle borgere, uanset handicap”. Sådan lyder visionen for Gentofte Kommunes handicappolitik for 2013-16, som i sidste uge blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen.


Den ”gamle” handicappolitik, der var gældende til 2012, er blevet evalueret, og behov og ønsker til den ny politik er hen over efteråret blevet grundigt vendt og diskuteret med borgere, pårørende, handicapråd og medarbejdere i kommunen.

 

”Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling, der begyndte med vedtagelsen af den første handicappolitik i 2008. Med denne reviderede handicappolitik tager vi endnu et skridt mod en mere konkret og målrettet indsats på alle områder,” udtaler borgmester Hans Toft.

 

”Inklusion er det overordnede mål for handicappolitikken. Derfor fortsætter vi arbejdet med at styrke fællesskabers evne til at inkludere og menneskers mulighed for at deltage i og tilhøre fællesskaber”, siger formand for Handicaprådet, Hans Rasmussen, og fortsætter:

 

”Det gælder alle fællesskaber: Dagtilbud, skole, ungdoms- og erhvervsuddannelser samt de sociale tilbud, man er tilknyttet – og ikke mindst arbejdspladsen. Unge og voksne med handicap har de samme drømme og ønsker om at kunne være med og bidrage, og et af vores vigtigste mål er derfor, at flere får mulighed for at deltage i arbejdslivet.”

 

Handicappolitik er en proces, hvor alle må engagere sig, og hvor alle må arbejde og samarbejde om at gennemføre forbedringer. Det gælder kommunens medarbejdere, borgere med handicap og deres pårørende. Konkret kan fx bestyrelser, brugerråd og personalegrupper overveje, hvordan den lokale indsats skal udformes i de kommende år.

 

Få støtte til gode ideer

 

Den nye handicappolitik vil være klar i pjeceform fra den 1. juni, hvor den sendes ud til alle institutioner, skoler og foreninger i kommunen samt lagt på hjemmesiden.

 

Handicappolitikken ledsages af en handlingsplan, som omsætter de politiske visioner i konkrete handlingsplaner for de næste 4 år. I handlingsplanen vil der bl.a. være fokus på den brede tilgængelighed, inklusion, arbejdsmarked, kommunikation og fritid.

 

Der er også afsat 300.000 kr. i Den Borgerrettede Pulje til at støtte ideer og projekter, der gør det lettere at leve med et handicap. Ansøgningsfristen er den 3. juni 2013.

 

Læs mere om Gentofte Kommunes handicappolitik på www.handicappolitik.dk.