Vangedes Venner modtager initiativpris - Gentofte Kommune

Vangedes Venner modtager Initiativprisen 2013

Lokalt engagement, folkelighed og højt humør bliver i år belønnet, når Vangedes Venner modtager Gentofte Kommunens Initiativpris på 25.000 kr.

Det er en forening af ildsjæle med formand Allan Andersen ved roret, som den 15. juni modtager Initiativprisen.

Gentofte har en lang og god tradition for, at borgere og foreninger gennem frivilligt arbejde involverer sig i lokalsamfundet. Det er et arbejde, som kommunen gerne vil anerkende med en initiativprisen.

"Vangedes Venner har siden foreningens stiftelse i 2011 gjort sig utroligt positivt bemærkede. Deres engagement i kultur- og fritidslivet i Vangede er en stor gevinst ikke bare for bydelen, men også for resten af kommunen. Foreningens evne til at engagere og motivere andre borgere til at tage del i det lokale liv sætter vi alle stor pris på, og det fortjener at blive anerkendt", siger borgmester Hans Toft.

Inddragelse og netværk som nøgleord

Foreningen Vangedes Venner blev stiftet i 2011 med det formål at udbrede og udvikle det kulturelle og folkelige liv i Vangede ved at inddrage borgere i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af arrangementer og herigennem skabe netværk.

"Vores mål er at gøre det sjovere at bo Vangede. Det arbejder vi på ved at engagere folk på frivillig basis og ved at skabe medejerskab for bydelens udvikling hos dem, som bor her. Indtil videre er det lykkedes ret godt, faktisk så godt at vi nu har 512 medlemmer, så vi er glade og stolte modtagere af kommunens Initiativpris", siger formand for Vangedes Venner Allan Andersen.

Foreningen opkræver ikke kontingent og alle arrangementer og initiativer bliver til ved at frivillige og lokale erhvervsdrivende løfter i flok. Derfor er prisen på 25.000 kr. skattefrit kærkomne, og giver mulighed for nye tiltag til glæde for alle i Vangede og resten af Gentofte.

Vangedes Venner har stået bag en række kulturelle arrangementer, blandt andet arrangerede foreningen festlighederne i forbindelse med indvielsen af den fornyede Vangede Bygade og Dan Turèlls Plads og Vangede Festival.

Et af de nyeste initiativer er foreningens initiativ "Vangedes Venner tager skraldet", som er en lokal pendant til kommunens årlige ”Ren By”-kampagne, hvor medlemmer af foreningen mødes en gang om måneden og rydder op i bygaden.

På Vangedes Venners hjemmeside kan interesserede læse mere om foreningens virke og netværk.