Brevstemmer til Kommunal- og Regionsvalget 2013 - Gentofte Kommune

Brevstemmer i forbindelse med Kommunal- og Regionsvalget 2013

I perioden fra tirsdag den 20. august til og med lørdag den 16. november kan du brevstemme til Kommunal- og Regionsvalget, som finder sted den 19. november 2013.

Brevafstemningen foregår i Kommuneservice på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Der skal medbringes legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis. Det er ikke nødvendigt at have modtaget valgkort for at kunne brevstemme.

Brevafstemningen foregår i den almindelige åbningstid som er:

Mandag til onsdag kl. 8:00 – 16:00
Torsdag kl. 8:00 – 18:00
Fredag kl. 8:00 – 14:00

Derudover har Kommuneservice åbent for stemmeafgivning følgende dage:

Lørdag den 2. november kl.   9:00 – 12:00
Lørdag den 9. november kl.   9:00 – 12:00
Torsdag den 14. november kl. 18:00 – 20:00
Fredag den 15. november kl. 14:00 – 20:00
Lørdag den 16. november kl.   9:00 – 16:00

Har du spørgsmål i forbindelse med brevstemmeafgivningen, kan du kontakte Kommuneservice (folkeregistret) på telefon 39 98 35 10 eller sende en mail til kommuneservice@gentofte.dk

I perioden mandag den 28. oktober – lørdag den 16. november 2013 er der også åbent for brevstemmeafgivning på kommunens biblioteker. Adresser og åbningstider er følgende:

Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup

Tlf. 39 98 58 00
Mail: bibliotek@gentofte.dk

Åbent mandag - fredag kl. 10:00 - 19:00, lørdag kl. 11:00 - 16:00.
Søndagsåbent i perioden 1. oktober til 31. marts, kl. 11:00 - 16:00

Dyssegård Bibliotek
Dyssegårdsvej 24, 2900 Hellerup

Tlf. 39 98 57 20
Mail: dyssegaardbibliotek@gentofte.dk
Åbent mandag - torsdag kl. 10:00 - 18:00, fredag kl. 10:00 - 18:00 og lørdag kl. 10:00 - 14:00

Gentoftegade Bibliotek
Gentoftegade 45, 2820 Gentofte

Tlf. 39 98 57 30 
Mail: gentoftebibliotek@gentofte.dk
Åbent mandag - torsdag kl. 11:00 - 18:00, fredag kl. 11:00 - 18:00 og lørdag kl. 10:00 - 14:00

Jægersborg Bibliotek
Smakkegårdsvej 112, 2820 Gentofte

Tlf. 39 98 57 40
Mail: jaegersborgbibliotek@gentofte.dk
Åbent mandag - torsdag kl. 11:00 - 18:00, fredag kl. 11:00 - 16:00 og lørdag kl. 10:00 - 14:00. Åbent uden betjening kl 08.00 - 22.00 alle dage. 

Ordrup Bibliotek
Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 98 57 50
Mail: ordrupbibliotek@gentofte.dk
Åbent mandag - fredag kl. 10:00 - 18:00 og lørdag kl. 10:00 - 14:00
Søndagsåbent i perioden 1. oktober til 31. marts, kl. 10:00 - 14:00

Vangede Bibliotek
Vangede Bygade 45, 2820 Gentofte

Tlf. 39 98 57 60
Mail: vangedebibliotek@gentofte.dk
Åbent mandag - torsdag kl. 11:00 - 18:00, fredag kl. 11:00 - 18:00 og lørdag kl. 10:00 - 14:00.

Du kan også brevstemme på et hvilket som helst borgerservicecenter i landet. Husk at medbringe legitimation, fx kørekort, pas eller sygesikringsbevis.

Brevafstemning i hjemmene

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der har mulighed for at brevstemme på sygehuse og under dagophold på plejehjem, kan ikke brevstemme i eget hjem. 

Vælgere, der er i stand til at møde frem på afstemningsstedet, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i valglokalet eller stemmerummet, kan foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Disse vælgere vil derfor ikke i almindelighed kunne brevstemme i hjemmet.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i hjemmet, skal indsende et særligt ansøgningsskema til opholdskommunen. Ansøgningsskemaet kan indsendes fra tirsdag den 22. oktober 2013, og skal være kommunen i hænde senest torsdag den 7. november 2013 kl. 18.00.

Du kan få et skema ved at kontakte Kommuneservice (folkeregistret). Skriv til: Kommuneservice, (folkeregistret), Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Du kan også ringe på telefon 39 98 35 10 eller sende en e-mail til kommuneservice@gentofte.dk.

Ansøgningsskemaet kan også udskrives her på gentofte.dk, så snart det er tilgængeligt.

Vælgere, der rettidigt indsender skema om at brevstemme, vil modtage meddelelse om, hvilken dag brevafstemningen i hjemmet vil foregå.

Brevafstemning i udlandet

Ved ferieophold eller midlertidigt ophold i udlandet er der tre måneder før valgdagen mulighed for at stemme til kommunal- og regionsrådsvalg på de danske ambassader, konsulater, folkeregistre på Grønland og Færøerne samt danske skibe i udenrigsfart.

Du skal sikre dig, at stemmen er afgivet i god tid, så den kan nå frem til valgstederne på valgdagen inden kl. 9.00.

Legitimation

For at kunne afgive din stemme skal du fremvise legitimation i form af f.eks. kørekort, sygesikringsbevis, pas eller valgkort.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om brevstemmeafgivning kan rettes til Kommuneservice (folkeregistret) på telefon 39 98 35 10 eller på mail kommuneservice@gentofte.dk  

Læs mere om valg og afstemning samt yderligere praktiske oplysninger omkring valg på gentofte.dk