Kandidater til Seniorrådsvalget 2013 - Gentofte Kommune

Kandidater til Seniorrådsvalget 2013

Der afholdes valg til Seniorrådet i oktober 2013. Ved valget skal der vælges 9 medlemmer og op til 9 stedfortrædere.

18 kandidater opstiller til Seniorrådsvalget 2013: 

Følgende kandidater er godkendt som opstillingsberettigede til valget:

 1. Ole Scharff-Haarbye
 2. Connie Engelund Erichsen
 3. Lise Hjorth
 4. Susanne Borch
 5. Jørgen Christian Wind Nielsen
 6. Steen Borup-Nielsen
 7. Mogens Nielsen
 8. Jette Sørensen
 9. Anne Birgitte Lundquist
 10. Mona Gøthler
 11. Per Bjarvin
 12. Hans Skytte Petersen
 13. Susi Alsfelt Riise-Knudsen
 14. Jytte Damgaard
 15. Preben Bildtoft
 16. Alf Wennevold
 17. Carsten R. Christiansen
 18. Sonja Minor Hansen.

Nærmere præsentation af kandidaterne vil fremgå af valgmaterialet, der udsendes til alle vælgere. 

Stemmeret

Alle borgere med fast bopæl i Gentofte Kommune der er fyldt 60 år senest den 22. oktober 2013, kan stemme ved valget.

Valget

Ved valget er der mulighed for at stemme på en kandidat i perioden 1. oktober til 22. oktober 2013. Stemme kan enten afgives pr. brev (brevstemme) eller over internettet.

Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgmateriale med posten, der indeholder nærmere vejledning om stemmeafgivelse.

Der kan stemmes over internettet indtil tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 12.00. Brevstemme skal være modtaget i Gentofte Kommune senest tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 12.00.

Optællingen af stemmer er offentlig, og finder sted på Rådhuset tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 18.00.

Seniorrådets opgaver

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen om spørgsmål, der har betydning for ældre borgere i Gentofte Kommune som f.eks. sociale spørgsmål og spørgsmål angående sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Karl Bøtker, telefon 39 98 60 40 eller via e-mail til stabogudvikling@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,