Budgetforlig 2014 - Gentofte Kommune

Bred aftale om budgettet for 2014

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Marie Louise Gjern Bistrup (uden for partierne) – 18 ud af de 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer - har den 4. september 2013 indgået en aftale om budgettet for Gentofte Kommune i 2014-2017. Budgetaftalen bygger videre på aftalen for 2013-2016.

Partierne bag aftalen har fokus på, at der skal være en robust balance i kommunens økonomi og en fortsat høj service. Skatter og takster skal holdes uændret, og Gentofte Kommune forventes dermed at have landets laveste skattetryk samlet set.

Gentofte Kommune skal fortsat være et godt sted at bo, leve og arbejde for alle borgere. Derfor har partierne i budgettet prioriteret en modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger og infrastruktur, ligesom der er et stærkt fokus på kvaliteten og indholdet i kommunens tilbud.

Blandt andet er partierne bag aftalen enige om at skabe nye, moderne faciliteter til nogle af de svageste grupper af borgere i kommunens dag- og botilbud på Bank Mikkelsensvej. Et omfattende om- og udbygningsprojekt skal således åbne området op og skabe sammenhæng til lokalsamfundet, blandt andet via integration af almene familieboliger.

Som led i at skabe en sammenhængende ungeindsats besluttede partierne bag aftalen at indgå i konkrete forhandlinger om at erhverve Copenhagen International School, finansieret af NESA-kapitalen. Området giver mulighed for at udvikle en vifte af tilbud til en bred kreds af unge, herunder at skabe attraktive studiemiljøer og skabe et tættere sammen med lokalsamfund og erhvervslivet.

Aftalen indeholder blandt andet:

  • Uændrede skatter og takster
  • Moderniseringsplan for dag- og botilbud på Bank Mikkelsensvej og nye almene familieboliger
  • Forhandling om erhvervelse af Copenhagen International School i Hellerup
  • Kompetenceløft af lærere og skoleledere i forbindelse med indførslen af skolereformen
  • Udvikling af frivillighedsstrategi
  • Styrket indsats for borgere med psykisk sygdom
  • Styrkelse af kommunens arbejdsklausuler
  • Øget inddragelse af borgerne i politikudviklingen bl.a. gennem flere §17 stk. 4 udvalg
  • Fortsat digitalisering ifm. velfærdsteknologi og borgerservice

Budgetaftalen respekterer aftalen om kommunernes økonomi for 2014 indgået mellem Regeringen og KL med overholdelse af rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning.

Gentofte Kommunalbestyrelse 1. behandler budgetaftalen den 11. september 2013.

Læs hele forligsteksten her

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,