Millionerstatning til Gentofte Kommune - Gentofte Kommune

Millionerstatning til Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har i forbindelse med en bedragerisag fra 2011 modtaget forsikringsdækning for kommunens tab.

Sagen handler om en tidligere byggeleder i Gentofte Kommune, der forfalskede fakturaer for arbejder, der ikke var udført.

 

Hans Toft bekræfter, at kommunen har modtaget erstatning for bedrageriet.

 

"Gentofte Kommune har en kriminalitetsforsikring, og forsikringsselskabet har dækket vores tab", siger Hans Toft.

 

En revisionsrapport fastslår, at ”sikkerheds- og kontrolniveauet for bilagsadministration i Gentofte Kommune er normalt, og ikke lavere end i andre kommuner”.

 

Af sagen fremgår det, at der er faktureret arbejder for i alt 5,8 mio. kr., selv om der kun var udført arbejder for 2,2 mio. kr.

 

"Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået dækket vores tab på de 3,6 mio. kr., så sagen ikke går ud over skatteborgernes penge", siger Hans Toft.

 

Borgmester Hans Toft og Gentofte Kommunes kommunaldirektør orienterede i 2011 og løbende herefter partiernes gruppeformænd og Økonomiudvalget om sagen, lige som sagen var i Kommunalbestyrelsen.

 

På gruppeformandsmøder og Økonomiudvalgsmøde den 31. oktober 2011 blev det aftalt at ”der, når politiets efterforskning er afsluttet, udarbejdes en samlet redegørelse for sagen, og at der ikke udarbejdes skriftlige redegørelser før politiets efterforskning er afsluttet. Det blev endvidere aftalt, at sagen skal holdes fortrolig indtil efterforskningen er afsluttet, idet politiet af hensyn til sagens efterforskning har bedt Gentofte Kommune om ikke at udtale sig om sagen.”

 

Nordsjællands Politi efterforsker stadig sagen, og der er udstedt en international arrestordre på manden, som er rejst til Brasilien.

 

Ansvarlig for siden:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,