Bredt flertal bag budget 2014 - Gentofte Kommune

Bredt flertal bag budget 2014

17 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står bag næste års budget.

Et bredt flertal står bag Gentoftes budget for 2014. Det står fast, efter Kommunalbestyrelsen 2. behandlede budgettet onsdag aften.

Bag aftalen står 17 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer: De Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Eyvind Vesselbo (Venstre) samt Marie Louise Gjern Bistrup (uden for partierne).

Udenfor står De Radikale og Mogens Vad (Venstre), der sendte deres fælles ændringsforslag til budgettet til afstemning. Ændringsforslaget blev ikke vedtaget, idet to stemte for og 17 imod.

Med budgetaftalen for 2014 er forligsparterne blandt andet enige om følgende:

 

  • Uændrede skatter og takster
  • Moderniseringsplan for dag- og botilbud på Bank Mikkelsensvej og nye almene familieboliger
  • Forhandling om erhvervelse af Copenhagen International School i Hellerup
  • Kompetenceløft af lærere og skoleledere i forbindelse med indførslen af skolereformen
  • Udvikling af frivillighedsstrategi
  • Styrket indsats for borgere med psykisk sygdom
  • Styrkelse af kommunens arbejdsklausuler
  • Øget inddragelse af borgerne i politikudviklingen bl.a. gennem flere §17 stk. 4 udvalg
  • Fortsat digitalisering i forbindelse med velfærdsteknologi og borgerservice

 

 

På siden om Budget 2014 kan du læse hele forslaget til Gentofte-Plan 2014, budgetforliget og De Radikale og Mogens Vads (Venstre) ændringsforslag til Gentofte-Plan 2014 samt borgmesterens skriftlige beretning.

 

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,