Ledig juletræsstadeplads Hellerupvej 38 - Gentofte Kommune

Ledig juletræsstadeplads Hellerupvej 38

Der er en ledig stadeplads på Hellerupvej 38, 2900 Hellerup. Stadepladsen er cirka 50 m2 og lejen for stadepladsen er 1.000 kr. pr. sæson.

Du skal søge om tilladelse til benyttelse af stadepladsen. Der gælder følgende vilkår:

Du må kun benytte pladsen til salg af juletræer, pyntegrønt og lign.

Du skal senest den 1. december indbetale lejeafgift. Hvis denne ikke er indbetalt den 1. december, bortfalder lejeaftalen.

Du må tidligst bruge det lejede areal den 17. november og senest den 12. december. Arealet skal forlades senest den 24. december.

Lejeaftalen bortfalder straks, hvis pladsen ikke er taget i brug senest den 12. december. Den indbetalte leje refunderes ikke.

Du skal holde det benyttede areal ryddeligt og ordentligt i hele salgsperioden.

Du bedes sende din ansøgning til Gentofte Kommune, Teknik & Miljø, njhg@gentofte.dk senest fredag den 11. oktober 2013. Kommunen tildeler juletræsstadet til den ansøgninger, der er bedst kvalificeret ud fra følgende hensyn som f.eks. sortiment, koncept, tidligere erfaring mv.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Beskrivelse af dit Sortiment - koncept. Dit sortiment - og koncept i det hele taget - handler ikke kun om, hvilken type træer og julerelaterede varer du vil sælge, men også om den stemning og atmosfære du ønsker at skabe omkring din stadeplads. At besøge et juletræsstade i Gentofte Kommune skal være en oplevelse for borgerne.

Har du erfaring med salg af juletræer, bedes du ligeledes beskrive dette.

Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988001,