Borgere og kommune sammen om Sofievej 6 - Gentofte Kommune

Borgere og kommune sammen om Sofievej 6

Hvad skal vi bruge det grønne område på Sofievej 6 i Hellerup til? Det har Gentofte Kommune spurgt borgerne om, både via kommunens hjemmeside, på facebook og ved en workshop om Sofievej 6.

Borgerne har taget godt imod kommunens invitation og er kommet med mange konkrete forslag.

 

Samlet set er borgernes største ønske et grønt åndehul med plads til at være sammen på tværs af generationer og med mulighed for at finde individuel ro i en bynær natur. Det ønske arbejder Gentofte Kommune nu videre med.

 

Lisbeth Winther, formand for Teknik og Miljøudvalget, siger:

 

”Jeg er meget glad for borgernes engagement, de mange gode ideer og det samarbejde, der har været mellem kommune og borgere. Det er en helt ny måde, vi forsøger at involvere borgerne på ved at bruge de sociale medier som facebook og ved at basere byudviklingsprojektet på frivillighed og selvbestemmelse Borgerinddragelse spiller en vigtig rolle i forhold til, at kommunen udvikles til glæde for alle borgere.”

 

Følg med i projekt ’Sammen om Sofievej’ både på facebook og på gentofte.dk.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,