Bedste skal også have børstet tænder - Gentofte Kommune

Bedste skal også have børstet tænder

Gentofte Kommune er med i en landsdækkende kampagne, der skal øge tandsundheden blandt plejehjemsbeboere.

Den 5. november starter en landsdækkende kampagne, der har fokus på ældre danskeres tandsundhed. Kampagnen hedder ”Bedste skal også have børstet tænder”, og målet er at forbedre og øge fokus på mundhygiejnen blandt ældre på landets plejehjem.

"God tandsundhed er vigtigere end mange måske tror, fordi det både influerer på de ældres trivsel og livskvalitet, men også på deres generelle sundhedstilstand", forklarer overtandlæge i Gentofte Kommune, Marianne Pedersen.

Påstanden bakkes op af landsdækkende tal fra foreningen De Offentlige Tandlæger, der viser, at 10 % af alle plejekrævende indlæggelser af ældre med lungebetændelse skyldes dårlig tandsundhed.

I Gentofte deltager plejehjemmet Ordruplund i den fire måneder lange kampagne, der er udviklet af tandlæger og tandplejere i samarbejde med fagforbundet FOA´s social og sundhedssektion.

I kampagneperioden vil kommunens tandplejeteam - tandlæger, tandplejere og klinikassistenter – undervise plejehjemspersonalet i god mundhygiejne, så de bedre kan hjælpe beboerne til en bedre tandhygiejne.

 

Vidste du…

  • at de fleste beboere på plejehjem har særlig høj risiko for at få huller i tænderne, da de er tørre i munden pga. medicinindtag
  • at 11.000 danskere over 65 år hvert år indlægges med lungebetændelse, men at ca. 10 % af alle lungebetændelser på plejehjem kan undgås ved tilstrækkelig tandhygiejne
  • at ældre på plejehjem får tilbudt omsorgstandpleje af kommunen, hvis den ældre ikke er i stand til at benytte sin privatpraktiserende tandlæge.