Kom og få indflydelse på fornyelsen af Charlottenlund bydelscenter - Gentofte Kommune

Kom og få indflydelse på fornyelsen af Charlottenlund bydelscenter

Alle interesserede borgere indbydes til borgermøde tirsdag den 10. december 2013 kl. 19 i rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161.

Illustration af Charlottenlund Bydelscenter

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2014 skal gennemføres en fornyelse af Charlottenlund bydelscenter. Der afholdes et indledende borgermøde, hvor der vil blive lejlighed til at komme med forslag og ønsker til fornyelse af Charlottenlund bydelscenter.

Bl.a. følgende emner drøftes:

  • Udstrækning af fornyelsen
  • Tilgængelighed
  • Kultur og opholdsarealer

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,