Gentofte Kommune ændrer praksis vedr. lockouten - Gentofte Kommune

Gentofte Kommune ændrer praksis vedr. brug af tjenestemandsansatte lærere under lockouten

Efter møde mellem KL og LC om Gentofte Kommunens praksis vedrørende brug af tjenestemandsansatte lærere under lockouten justerer Gentofte Kommune praksis.

”Vi anerkender, at der er behov for at justere praksis, fordi fortolkningerne af, hvordan vi må inddrage de tjenestemandsansatte lærere i forbindelse med lockouten, skal fortolkes anderledes end nogle af vores skoler har gjort. Det beklager vi og ændrer praksis fra på mandag,” udtaler skolechef i Gentofte Kommune Hans Andresen.