Borgere med anden etnisk baggrund skal formidle sundhed i Gentofte - Gentofte Kommune

Borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal formidle sundhed i Gentofte

Forventningerne var høje og interessen stor, da borgmester Hans Toft i mandags uddelte diplomer til fem nyuddannede sundhedsformidlere i Gentofte Kommune.

De fem sundhedsformidlere er blevet uddannet gennem projekt ’Sund Sammen’, der er udviklet af Gentofte Kommune sammen med Integrationsrådet.

 

Sundhedsformidlerne har alle anden etnisk baggrund end dansk, og deres opgave bliver fremover at igangsætte motions- og madlavningsaktiviteter og formidle viden om motion og sun­de madvaner til andre med anden etnisk baggrund.

 

”For Integrationsrådet har det været vigtigt at få igangsat projektet, da der er et stort behov for at sætte fokus på etniske minoriteters sundhed - ikke mindst at få sat konkrete aktiviteter i gang. Derfor kommer sundhedsformidlerne til at løfte en meget betydningsfuld opgave i fremtiden, når de sætter sundhed på dagsordenen i Netværkshuset. Det bliver spændende at følge deres arbejde”, udtaler Maja Mølholm, formand for Integrationsrådet.

 

Sund Sammen

 

Gentofte Kommune har med projekt ’Sund Sammen’ sat fokus på etniske minoriteters sundhed. Uddannelsen af de etniske sundhedsformidlere har udgjort én del af projektet, den anden del har bestået af et kost- og motionstilbud.

 

Ca. 30 borgere med anden etnisk baggrund end vestlig har deltaget i kost og motionstilbuddet. Formålet er at forebygge livsstilssygdomme ved at ændre deltagernes motions- og kostvaner i en sundere retning.

 

Fokus på etniske minoriteters sundhed

 

Der er god grund til at have fokus på etniske minoriteters sundhed. Forskning viser, at sundhedstilstanden blandt etniske minoriteter generelt er dårligere end etniske danskeres sundhed. Blandt de fleste indvandrergrupper er der en større andel med langvarig og kroniske sygdomme sammenlignet med etniske danskere.

 

F. eks. viser forskning, at forekomsten af diabetes og hjerteproblemer blandt etniske minoriteter er op til 9 gange højere end for etniske danskere. Herudover har etniske minoriteter f. eks. oftere forhøjet blodtryk, overvægt, knogleskørhed, gigt, mavesår, rygsygdomme og psykiske lidelser, eksempelvis som følge af traumatiserede oplevelser.

 

Sundhedsformidlerne bærer projektet videre

 

Projekt ’Sund Sammen’ blev igangsat september 2012 og bliver nu videreført af sundhedsformidlerne i Netværks­huset, et mødested for borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Gentofte Kommune. Derved kan flere borgere i kommunen kan få glæde af projektet.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,