Borgermøde om ny Handicappolitik - Gentofte Kommune

Borgermøde om Gentofte Kommunes nye Handicappolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog kommunens ny handicappolitik i foråret. På borgermødet præsenteres politikken, og vi skal diskutere de vigtigste indsatsområder for de næste fire år. Få indflydelse - kom og vær med.

Mødet finder sted torsdag den 29. august kl. 16.30 til 19.00 i Rådhushallen, Gentofte Rådhus, Bernstorffvej 161, 2920 Charlottenlund.

Tilmelding til mødet på www.handicappolitik.dk, hvor den ny handicappolitik også kan læses og downloades.

For yderligere spørgsmål, kontakt Steen Suhr Knudsen ssk@gentofte.dk tlf. 3998 5018.

Handicappolitikken fokusområder er:

  • Tilgængelighed, information og digital kommunikation
  • Uddannelse, børne- og ungeliv
  • Arbejdsliv
  • Bolig og lokalsamfund
  • Sundhed og trivsel
  • Kultur-, fritids- og foreningsliv.

Vel mødt til borgermødet den 29. august.

Venlig hilsen

Gentofte Kommune.