Eleverne i Gentofte hæver overliggeren - Gentofte Kommune

Eleverne i Gentofte hæver overliggeren

Årets resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen viser, at børn og unge i Gentofte har et højt fagligt niveau, de trives og de fleste gennemfører en ungdomsuddannelse.

Gentofte Kommune er nummer 1 i landet med hensyn til andelen, der forventes at opnå en lang videre gående uddannelse.

Gentofte Kommune er med 49,6 % nummer 1 i landet med hensyn til andelen der forventes at tage en lang videregående uddannelse. 95,4 % af de unge forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og kommunen er blandt de 3 kommuner i landet, hvor flest forventes at tage mindst en ungdomsuddannelse.

Børn og unge i Gentofte har generelt et højt fagligt niveau undervejs i skoleforløbet og ved afslutningen af folkeskolen. I alle fag klarede eleverne sig bedre end eller på niveau med gennemsnittet de sidste tre år. Det samlede gennemsnit lå i 2012/13 med 0,3 karakterpoint over gennemsnittet for 2012/13. Gentofte Kommune ligger langt over landsgennemsnittet.

”Vi kan også i år være stolte af resultatet for skoleåret 2012/13. Både undervejs og ved folkeskolens afgangsprøve ser vi fremgang, og det tegner godt for fremtiden og muligheden for at nå vort mål om, at alle skal have en ungdomsuddannelse,” siger Pia Nyring, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Forældrene er tilfredse med deres barns læring

Alle forældre til børn i kommunens folkeskoler blev i januar 2013 spurgt om deres tilfredshed med folkeskolerne. Resultatet af undersøgelsen blandt forældrene viser, at det generelle tilfredshedsniveau blandt forældre fra 0.- 9.klasse ligger på ca. 4,0 på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er bedst.  Forældrene er mest tilfredse med indskolingen, og ligger her over landsgennemsnittet. Forældrene er lidt mindre tilfredse på mellemtrin og i udskoling, men på niveau med landsgennemsnittet.

Pia Nyring, formand for Børne- og Skoleudvalget, glæder sig over, at mange forældre har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen:

”Tak til de mange forældre, der har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet og give input til kvalitetsudviklingen på skolerne. Resultatet af forældreundersøgelsen vil danne grundlag for det næste års arbejde med at udvikle det samlede skolevæsen i Gentofte Kommune. På hver skole har skolebestyrelsen og ledelsen allerede drøftet besvarelserne for den enkelte skole og lagt planer for, hvordan den skal følges op”.

Realiseringen af Læring Uden Grænser fortsætter

Resultaterne i rapporten skal understøtte Gentofte Kommunes videre arbejde med visionen for skoleområdet ”Læring uden grænser”. ”Årets resultater peger på, at vi er på rette spor. Af karaktererne ved afgangsprøven kan vi se, at de gennembrudsprojekter, som vi satte i gang sidste år, er begyndt at virke,” siger Pia Nyring.

Resultaterne og de fremadrettede handlinger bliver drøftet med ledelserne og med hver enkelt af kommunens folkeskoler. Resultaterne vil ligeledes indgå i skolernes dialog med Børne- og Skoleudvalget.

Læs den samlede resultatrapport for Gentofte Kommune. 

Læs rapporter for de enkelte skoler.