Forsigtig færdsel efter stormen - Gentofte Kommune

Forsigtig færdsel efter stormen

Gentofte Kommune var som resten af landet ramt af stormen torsdag aften og nat. Hovedparten af kommunen er farbar, men der kan forventes mindre forstyrrelser i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Arbejdet med at fjerne resterne af væltede træer er i gang.

Der må påregnes omkørsler i området omkring Jægersborg Skovdistrikt og Jægersborg Slot.

Gentofte Kommune opfordrer til, at man færdes forsigtigt i områder med væltede træer. Hold afstand.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,