Forsigtig færdsel efter stormen

Gentofte Kommune var som resten af landet ramt af stormen torsdag aften og nat. Hovedparten af kommunen er farbar, men der kan forventes mindre forstyrrelser i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Arbejdet med at fjerne resterne af væltede træer er i gang.

Der må påregnes omkørsler i området omkring Jægersborg Skovdistrikt og Jægersborg Slot.

Gentofte Kommune opfordrer til, at man færdes forsigtigt i områder med væltede træer. Hold afstand.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,